Nejčastější chyby

V následujícím odstavci je uvedeno několik chyb, kterých by se měl každý, kdo instaluje zavlažovací systém, vyvarovat. Pokud nemáte dostatek zkušeností, doporučujeme obrátit se na zkušenou instalační firmu.

Nejčastější chyby:

  • Velikosti jednotlivých sekcí jsou příliš velké a neodpovídají kapacitě zdroje vody. Postřikovače se proto nevysouvají úplně, nemají dobrou distribuci vody a nezavlažují tak předpokládanou plochu. Kapacitu zdroje je nutné vždy předem ověřit a průtoky sekcemi spočítat. Zahradní kohoutek ½“ na fasádě tedy obvykle nestačí. Nejběžnější dimenzí přívodního potrubí na běžných zahradách je 1" (32 mm).
  • Postřikovače jsou vzdáleny daleko od sebe a nezajišťují tak vzájemné překrývání mezi sebou (spon). Postřikovače nestačí rozmístit jen tak, aby se dostřikem dotýkaly, ale musí se i dostatečně překrývat. Je žádoucí zajistit, aby každý z postřikovačů dosáhl svým dostřikem až na sousední postřikovač. Správné rozmístění postřikovačů je základem úspěchu.
  • V jedné sekci jsou kombinovány odlišné druhy postřikovačů. Závlaha je potom výrazně nerovnoměrná. Např. rozprašovací a rotační postřikovače by neměly být provozovány společně na jedné sekci.
  • Výsuvné postřikovače ve svahu nejsou opatřeny zpětnými ventily proti vytékání vody. V okolí nízko položených postřikovačů se po skončení závlahy udělají nežádoucí louže. Systém se také částečně odvodní a při opakovaném zavodnění při dalším závlahovém cyklu postřikovače " prskají ".
  • Na přívodním potrubí není vsazen žádný filtr nebo filtr je nedostatečný. Trysky se potom zanáší a snižuje se kvalita závlahy a životnost systému. Minimální požadovaná jemnost filtru pro vodu z vodovodu je 75 mesh, pro studniční vodu 100 mesh, přičemž obvykle postačuje filtr sítový nebo lamelový.
  • U zdrojů vody s vyšším obsahem mechanických nečistot (jímky na dešťovou nebo užitkovou vodu apod.) je chybou malá plocha filtrační vložky nebo nevhodná konstrukce filtru. Vhodné jsou především filtry lamelové (diskové) s velkou filtrační plochou nebo ještě lépe filtrační jednotky s automatickým proplachem. Při nedodržení tohoto pravidla je riziko velmi častého ucpávání filtru nebo poškození filtru a následně i celého systému.
  • Mikrozávlaha není opatřena samostatným jemným filtrem 120-150 mesh. Důsledkem je nízká životnost mikrozávlahy způsobená ucpáváním jednotlivých komponentů.
  • Elektromagnetické ventily se na zahradě doporučuje umístit do plastových ventilových šachtic s drenážním podsypem a ventily připojit vodotěsnými konektory. V ostatních případech není obvykle zaručena spolehlivost a životnost ovládacího systému, může docházet ke zkratům.
  • Dimenze potrubí na sekcích nebo na hlavním rozvodu je malá a díky velkému požadovanému průtoku jsou velké tlakové ztráty. Při rozdílném tlaku na začátku a na konci sekce dochází k nerovnoměrné závlaze.
  • Čidlo srážek není nainstalováno nebo je na nevhodném místě (pod střechou, na závětrné straně apod.). Při dešti potom není systém zablokován

Časté otázky

Rádi bychom zodpověděli otázky, na které se zákazníci často ptají. Věříme, že odpovědi budou užitečné i pro vás. V případě dalších dotazů neváhejte volat nebo poslat e-mail.

Kolik vody potřebuji pro závlahu?

Týdenní závlahová dávka během vegetačního období (jaro-podzim) odpovídá 25-40 l/m2/týden.

Jak zalévat?

Trávník není vhodné zalévat příliš často a to nepřetržitě každý den. Kořeny nebudou hledat vláhu v hlubších vrstvách  a trávník by se stal náchylným na vysychání. Pokud nám zdroje vody dovolí, lepší volbou je například nastavení zálivky 3x v týdnu s dodržením týdenní zavlažovací dávky.

Kdy zalévat?

Ideální dobou pro zavlažovací cyklus je pozdní večer až časné ráno. V tuto dobu je nižší teplota a velmi mírný vítr a tyto podmínky umožní kvalitní vsáknutí vody a výrazně omezí odpar zavlažovací dávky.

Kdy a jak zazimovat systém?

Každý zavlažovací systém je nutné před zimním obdobím odvodnit. Zamrznutí vody v jednotlivých komponentech má vliv na životnost celého systému. Odvodnění vody se provádí stlačeným vzduchem, který vhání kompresor přímo do trubního rozvodu závlahy a jednotlivými zavlažovacími okruhy je voda vytlačena ven. Jakmile vychází z postřikovačů pouze vzduch, je zazimování dokonalé.